Ēkas un teritorijas uzkopšana

 • Kāpņu telpu, koplietošanas telpu ikdienas kopšana
 • Kāpņu telpu, koplietošanas telpu ģenerāltīrīšana
 • Teritorijas ikdienas kopšana
 • Zāles pļaušana, lapu vākšana
 • Apstādījumu kopšana, zālāju uzturēšana un apzaļumošana
 • Sniega tīrīšana, izvešana, apledojuma likvidēšana
 • Deratizācija, dezinsekcija

Tehniskā uzturēšana

 • Elektroapgādes sistēmas un apgaismojuma uzturēšana
 • Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkalpošana
 • Gāzes apgādes sistēmas tehniskā apkalpošana
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkalpošana
 • Ventilācijas un dzesēšanas sistēmas tehniskā apkalpošana
 • Liftu tehniskā apkalpošana
 • Sīkie remonta darbi
 • Ēkas konstruktīvo elementu uzraudzība
 • Avārijas dienests 24 h diennaktī

Kopīpašuma pārvaldīšana un administrācija

 • Komunālo pakalpojumu piegāde un līgumu slēgšana
 • Ēkas finansu uzskaites nodrošināšana
 • Darbu izpildes kontrole
 • Parādu piedziņa, juridiskais atbalsts, lietvedība
 • Kopīpašuma sapulču organizēšana
 • Klientu apkalpošanas centrs 24 h diennaktī
 • Remontdarbu organizēšana u.c. dzīvokļu īpašnieku lēmumu īstenošana

Celtniecības un remonta darbi

 

Dzīvojamo,sabiedrisko, ražošanas ēku restaurācija

Tāmēšana

Rekonstrukcija

Renovācija